Logo

Profesionalita & Záruka kvality

Stavebná činnosť

Východné Slovensko

0944 965 004

Prečo STOF s.r.o ?

Sme dynamický sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá sa zaoberá hlavne neriadeným pretláčaním chráničiek popod komunikácie, spevnené plochy a zemnými výkopovými prácami pri výstavbe inžinierskych sietí. Pri pretláčani využívame špecializované pneumatické a hydraulické zariadenia. Našim zámerom je dosiahnuť rýchlu a kvalitnú výstavbu infraštruktúry s minimálnym zásahom do prostredia čo prináša časovú a aj finančnú úsporu.

Nesledujete nás ešte na sociálnych sieťach ? Nevávahajte a pozrite si aj náš facebook a instagram.

Služby
Prečo STOF s.r.o ?

Služby

Naša firma sa zamierava hlavne na Inžinierske siete, Neriadené pretláčanie chráničiek,
Stavebné práce a Zemné a výkopové práce
.

V prípade inžinierských sietí realizujeme výstavbu inžinierských sietí a prípojok podľa potrieb zákazníka. Zaistime pokladku potrubí alebo chraničiek, zemné práce, finálne úpravy povrchov.

V prípade neriadeného pretláčania chráničiek realizujeme neriadene pretláčanie chráničiek hydraulickým a pneumatickým zariadením. Je to efektívna a rýchla metóda pre budovanie a rozširovanie infraštruktúry. Využíva sa predovšetkým pri výstavbe zemných rozvodov a inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, telekomunikačné siete), ktoré križujú komunikácie, cesty, chodníky, železničné trate a iné trasy. Maximálne parametre pretláčania sú závislé od geologickej charakteristiky podložia. Pretláčanie minimalizuje nároky na odstávku využívania komunikácie, ako aj nutnosť dočasného poškodenia a následnej opravy.

V prípade stavebných prác realizujeme kompletnú výstavbu základových dosiek od prvotného vytýčenia geodetom až po betonáž základovej platne a pripojenie k inžinierskym sieťam.

V prípade zemnných a výkopových prác realizujeme komplexne výkopove práce podľa potrieb zákazníka.

Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku alebo nás kontaktujte na uvedenom telefónnom čísle

Inžinierské siete

Inžinierske siete

 • Pokládky, prekládky inžinierskych sietí
 • Elektrické siete a prípojky (VN, NN)
 • Plynové siete a prípojky
 • Vodovodné, kanalizačné siete a prípojky
 • Telekomunikačné a optické siete
Neriadené pretláčanie chráničiek

Neriadené pretláčanie chráničiek

 • Pretláčanie v priemere od 50mm do 250mm
 • Zavedenie chráničky HDPE, LDPE, PVC alebo podľa potrieb zákazníka
Stavebné práce

Stavebné práce

 • Základové dosky a pasy na kľúč
 • Spevnené plochy
 • Pancierové hladené priemyselné podlahy
 • Protišmykové priemyselné podlahy
Zemné a výkopové práce

Zemné a výkopové práce

 • Strojný a ručný výkop rýh a jám
 • Rezanie betónových a asfaltových povrchov
 • Hutnenie výkopov
 • Realizácia povrchových úprav-betón, asfalt, zámková dlažba, zeleň
 • Doprava

Podmienky

Pre vykonanie pretlaku pod cestou je nutné vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí s maximálnou možnou presnosťou, aby nedošlo pri pretláčaní k ich poškodeniu. Objednávateľ zabezpečuje vytýčenie sieti cez ktoré má pretlak prechádzať

Pre osadenie zemnej rakety alebo vrtnej súpravy je potrebná štartovacia jama o rozmeroch 2m x 0,8m a hĺbka 1 meter . Presnejšie podmienky budú dohodnuté pri obhliadke miesta.

V prípade, že chráničku nebude možné pretlačiť z dôvodu nevhodného geologického podložia, alebo iných prekážok zo strany zákazníka, bude účtovaný jednorazový manipulačný poplatok.

Kontaktujte nás

V pripade informácií alebo ak máte záujem o naše služby neváhajte nás kontaktovat na telefónnom čísle alebo vo formulári nižšie

E-mail je v nesprávnom formáte.

Telefónne číslo je povinné.

Správa je povinná.

Maximálny počet súborov 5, maximálna veľkosť jedného súboru 5.00 MB

Ďakujeme, Vaša požiadavka
bola úspešne odoslaná.

Úspešne odoslané